Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
13.5.2020

Tekniikkaa uusin silmin

Robotti tekee, mitä ihminen pystyy sille opettamaan. Robotti tekee, mitä ihminen pystyy sille opettamaan.

Etelä-Pohjanmaalla puhalletaan yhteistuumin Vetoa tekniikan aloille; toimijat Sedusta, SeAMKista ja JAMIsta lyövät parhaat ideat yhteen, jotta alueella tekniikan aloille saadaan riittävästi osaavaa työvoimaa. Aikaa on kaksi vuotta. Kunnat, kuntien elinkeino- ja sivistysjohto sekä Teknologiateollisuus ry. tukevat työtä koko tekniikan kentän hyväksi. Autoala, elintarvikeala, biotekniikka, sähkö- ja automaatioala, kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka ja rakennustekniikka kaipaavat kipeästi sekä uusia opiskelijoita että työntekijöitä.

Tekniikka on tänä päivänä osaamista, jolla ratkotaan biotekniikan tai terveysteknologian isoja kysymyksiä. Mikä on sähkön, automaation tai talotekniikan merkitys kestävän kehityksen edistäjänä, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja päästöttömissä energiaratkaisuissa?
Osaajapula on tekniikan alojen yritysten ykköshuoli; kysyntä ja tarve eivät kohtaa. Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä teknologiateollisuuden strategiatyö. Esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikka kärsii koko alueella opiskelijavajeesta ja työvoimapulasta. Tavoite on saada työvoimapulasta kärsiville aloille osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Opinto-ohjaajien osaamista monipuolistetaan

Tutkimukset osoittavat, että nuoret eivät koe saavansa riittävää ohjausta koulutukseen ja ammattiin liittyviin valintoihin. Hankkeessa sujuvoitetaan siirtymisiä eri kouluasteiden kesken - nivelvaiheet yläkoulusta toiselle asteelle ja toiselta asteelta korkeakouluun - ja koulutuksesta työelämään. Etelä-Pohjanmaan tekniikan alan koulutuksellista jatkumoa vahvistetaan. Eri sukupuolten näkemyksiin tekniikan alasta pyritään vaikuttamaan, ja rohkaistaan myös tyttöjä ja naisia sekä maahanmuuttajia hakeutumaan ennakkoluulottomasti tekniikan opintoihin. Jo alalla opiskelevia osallistetaan hankkeen vetovoimatyöhön mm. My Tech -opiskelijalähettilästoiminnalla. Hankkeessa syvennetään maakunnan opinto-ohjaajien tietopohjaa tekniikan aloista ja niiden ammatillisista mahdollisuuksista sekä osallistetaan heitä vetovoimatyöhön.

Digiä viestintään

Oppilaitoksissa yritysyhteistyö ja kummiyritykset ovat lisänneet opiskelijoiden työllistymistä ja motivaatiota opiskeluun. Uudenlaiset tekniikan alojen vetovoimaa edistävät viestintä- ja markkinointikonseptit somea ja digiä hyödyntäen otetaan käyttöön, mm. videot, podcastit, kuvat, blogit ja vlogit. Niiden avulla lisätään hakijoiden myönteisiä asenteita alaa kohtaan, kirkastetaan alan yritysten työnantajakuvaa ja korjataan vääriä mielikuvia sekä välitetään realistista tietoa tekniikan ammateista.

Opiskellaan verkossa

Lukioissa pilotoidaan verkkokerhoja, joissa tutustutaan nuoria kiinnostaviin teknillisiin aiheisiin ilman, että ne ovat suoraan jonkin tietyn tekniikan alan opintoja. Ideana on tutustuttaa nuoria tekniikan aloihin siten, että kerhoon voi osallistua itselleen parhaiten sopivana aikana eikä tarvitse siirtyä SeAMKin kampukselle Seinäjoelle. Verkkokerho tekee yhteistyötä teollisuusyritysten kanssa siten, että osana jokaista opintokokonaisuutta esitellään 1-2 alueen yritystä, jotka tuottavat ratkaisuja ko. sektorille.

Tutustutaan uusiin teknologioihin

JAMI rakentaa RoboCont-hankkeessa liikkuvan robotiikan sekä AR/VR-teknologioiden oppimisympäristön, jota voidaan käyttää ammatillisen koulutuksen tarpeisiin, mutta myös peruskoulun 9-luokkalaisten opetukseen sekä yritysten koulutuksiin. Oppimisympäristö rakennetaan konttiin, joka voidaan tuoda paikalle sinne, missä koulutusta tarvitaan. Oppimisympäristö sisältää useita pieniä robotteja, kuljettimia sekä VR/AR-laitteistoja. Tavoitteena on lisätä tekniikan alan koulutusten vetovoimaa sekä kehittää koulutusta vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita.

FAKTAT

Vetoa tekniikan aloille (ESR-hanke)
toteutusaika: 1.5.2020 - 31.8.2022
kokonaisbudjetti 409 000 €
päätoteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
osatoteuttaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK

sisarhanke RoboCont (ESR)
toteutusaika: 1.4.2020 – 31.7.2022
kokonaisbudjetti 228 164 €
toteuttaja Järviseudun koulutuskuntayhtymä, JAMI