Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
8.10.2021

Tyhjä tontti Seinäjoen keskustassa pysyy tyhjänä – valitus hallinto-oikeudessa estää rakentamisen

Havainnekuva_Kirkkokatu10 Havainnekuva tulevasta Kirkkokadun kampuksesta

Perjantaina 1.10. tuli tieto, että Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys ry / Rakennusperintötyöryhmä on kesän aikana tehnyt valituksen hallinto-oikeudelle Seinäjoen kaupungin Kirkkokadun poikkeamislupapäätöksestä. Asia nousi esille vasta, kun Sedun kampusten rakentamisesta uutisoitiin viime viikolla. Käsittelyaika hallinto-oikeudessa venyy arviolta puoleentoista, kahteen vuoteen, ja rakennushanke seisahtuu odottamaan päätöstä.

Kun poikkeamislupa oli lausuntokierroksella, ei osapuolilla eikä naapureilla ollut huomautettavaa. Seinäjoen kaupungin kaavoitusjohtaja teki poikkeamislupapäätöksen asemakaavasta, koska Kirkkokadun kampus sijoittuu osittain asemakaavassa määritellyn rakennusalan ulkopuolelle ja kahdesta kohdasta kiinni tontin rajaan ja kampus kohoaa lounaiskulmastaan (600 m2:n alalta) neljän kerroksen korkeuteen.

Havainnekuvat tutustuttavaksi

Kirkkokatu10_havainnekuvat

Kirkkokatu10_havainnekuva_kaakosta

Kirkkokatu10_havainnekuva_luoteesta

Näkymä Kirkkokadun ja Vapaudentien kulmasta katsottuna.

1700 opiskelijaa odottaa uuden kampuksen valmistumista väistötiloissa

Sedun lähes 2000 opiskelijaa ja henkilöstöön kuuluvaa työskentelee väistötiloissa Suupohjantiellä ja odottaa pääsyä oikeisiin oppimisympäristöihin. Väistötiloissa ammattiin opiskelevat Seinäjoen sosiaali- ja terveysalan sekä liiketoiminnan opiskelijat. Valitus koskettaa siis koulutusaloja, joilla on suuri ja akuutti työvoimapula. Oppimisympäristöllä on vaikutusta koulutuksen vetovoimaan ja opiskelijahyvinvointiin. Mikäli opinnot väistötiloissa jatkuvat suunniteltua pidempään, koulutusten vetovoima vaarantuu.

Toiminta poikkeuksellisissa olosuhteissa on vaatinut henkilöstöltä ja opiskelijoilta joustamista sekä sopeutumista. Jo nyt runsaan vuoden jälkeen kuormitus on huolestuttava.  

Sedu kantaa taloudellisen taakan

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus valitsi urakoitsijat 28.9.2021, urakkasopimukset oli tarkoitus allekirjoittaa 26.10.2021, minkä jälkeen olisi heti aloitettu rakennustyöt. Kirkkokatu 10 oli tarkoitus ottaa opetuskäyttöön lokakuussa 2023, mikä olisi tuonut lähes 2000 opiskelijaa ja ammattilaista uuteen kampukseen ja kaupungin sydämeen. Yhtymävaltuuston hyväksymä rakennusinvestointimääräraha on 25 630 000 €.  

Sedu on vuokrannut Suupohjantien väistötilat Kesko Oyj:ltä ja maksaa pääomavuokrana ja käyttö-, korjaus- ja huoltokuluina 1 283 000 eur / vuosi (alv 0%). Mikäli Sedu joutuu jatkamaan vuokrasopimusta, kiinteistön käyttö tulee edellyttämään enenevästi korjaus- ja parannustöitä. Kesko Oyj:ssä selvitetään tällä hetkellä, onko vuokra-ajan jatkaminen mahdollista.

Kirkkokatu 10 urakkatarjoukset ovat voimassa 30.11.2021 saakka. Mikäli hanke joudutaan valituksen vuoksi keskeyttämään, rakennuskustannusten nousun voi olettaa olevan kohteessa n. 700 000 € vuodessa. Rakennuttajakustannukset kasvavat vuodessa n. 150 000 €.

Rakennushankkeen viivästyminen tulee aiheuttamaan siis mittavat taloudelliset menetykset. Nämäkin rahat voitaisiin kohdentaa oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Aalto-keskusta kunnioitetaan

Kirkkokatu 10:n suunnittelussa on noudatettu Seinäjoen kaupungin kaavoitusmuutostarvetta koskien Aalto-keskuksen lähiympäristöä. Perusteina ovat lisäksi Seinäjoen kaupungin ydinkeskustan maankäytön tehokkuusvaatimukset ja kaupunkikuvalliset näkökohdat.

Aalto-keskuksen läheisyys on Kirkkokadun kampuksen suunnittelussa otettu huomioon ja muutoksia on tehty matkan varrella arvokasta kulttuurimaisemaa arvostaen. Sedun, Seinäjoen kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön kanssa on tehty hyvää yhteistyötä ja mietitty yhdessä ratkaisuja. Näkymä kirkon suunnalta kansalaistorin suuntaan tutkittiin ja havainnekuvat teetettiin.  

Havainnekuva_kirkon portailta_1.4.2021_Motiivi.jpg
Havainnekuva kirkon portailta on tehty 1.4.2021 (Motiivi Oy)

Tyhjä tontti keskellä kaupunkia

Kirkkokatu 10 sijaitsee keskeisellä paikalla, kaupunkikuvallisesti tyhjä tontti on haittatekijä, etenkin kun kaupunki taas herää eloon lukuisten tapahtumien siivittämänä.  

Seinäjoen kaupungin ja Sedun johto esitti 5.10. neuvottelupyynnön Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys ry:n Rakennusperintötyöryhmän puheenjohtajalle, mutta kutsua ei otettu vastaan.

Yleensä asioilla on taipumus ratketa neuvotellen.

Lisätietoja:
Jaakko Kiiskilä, Seinäjoen kaupunginjohtaja
Jouko Peltonen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtaja
Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän johtaja