Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
23.2.2021

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen käynnissä

uutiskuva_440x480.jpg Yhteishaku käynnissä - haku päättyy 23.3. klo 15.

Sedussa voi hakea kaikkiaan 23 eri perustutkintoon. Kun toimipisteitä on Seinäjoella, Ilmajoella, Kurikassa, Lapualla, Lappajärvellä, Rengonharjulla ja Ähtärissä, hakukohteita on 47.

Yhteishaussa on Sedussa n. 1300 peruskoulupohjaista opiskelupaikkaa ja yli sata opiskelupaikkaa ylioppilastutkinnon suorittaneille. Samaan aikaan mutta omana hakuna toteutetaan Opintopolku-palvelussa haku VALMA-koulutukseen, siis ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen.

Yhteishaku toteutetaan 23.2. - 23.3.2021 Opintopolku-palvelussa www.opintopolku.fi

Tulokset julkistetaan aikaisintaan 17.6. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.7. Yhteishaussa hakevat peruskoulunsa nyt keväällä päättävät ja ylioppilaat. Myös kaikki ne, joilla ei vielä ole ammatillista perustutkintoa, voivat käyttää tätä hakuväylää.  

Oppivelvollisuus laajenee – hakeutumisvelvollisuus 1.1.2021 alkaen


Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on taata jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinto. Hakeutumisvelvollisuus astui voimaan 1.1.2021. Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen (ks. yhteishaku), nivelvaiheen koulutukseen (Sedu VALMA) tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Uudistus koskee henkilöitä, joiden perusopetuksen suorittaminen päättyy 31.12.2020 jälkeen.  Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan. Pääsääntöisesti opintoihin hakeudutaan 9. luokan keväällä yhteishaussa.  

 

Ammatillinen väylä vie myös korkeakouluun

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan ammatillisessa koulutuksessa HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma); aikaisempi osaaminen ja muualla hankitut taidot vaikuttavat. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Sedussa voi ammatillisen tutkinnon rinnalla opiskella myös ylioppilastutkintoon tai suorittaa ensimmäisiä ammattikorkeakouluopintoja SeAMKissa SILTA-opintojen kautta.
 
Sedulla on erityinen koulutustehtävä urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Tavoitteelliset urheilijat pystyvät rakentamaan urheilun rinnalle myös uran ammattiin. Hakijan tulee kuvata urheilutavoitteitaan Olympiakomitean hakulomakkeella ja hakea vielä eri hakemuksella Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiaan.

Yhteishaun jälkeen voi hyödyntää jatkuvaa hakua

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa perusopetuksen päättymisen jälkeen yhteishaussa, hänen tulee hakeutua koulutukseen jatkuvassa haussa (Sedu Avoin hakemus). Oppivelvollinen voi hakeutua myös yhteishaun ulkopuolella oleviin oppivelvollisuuskoulutuksiin, kuten oppisopimuskoulutukseen, vieraskieliseen koulutukseen tai kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuihin koulutuksiin.

Perusopetuksen vastuulla ohjata ja valvoa

Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että oppilas täyttää hakeutumisvelvollisuutensa ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä tai kun peruskoulu on suoritettu. Yhteishaun tulosten julkaiseminen jälkeen perusopetuksen järjestäjän tulee tarkistaa, että oppivelvollinen on saanut opiskelupaikan. Jos oppivelvollinen on saanut opiskelupaikan, koulutuksen järjestäjän tulee tarkistaa, onko opiskelija aloittanut koulutuksessa.

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjän tulee ottaa yhteyttä oppivelvolliseen ja tarjota ohjausta, jotta oppivelvollinen voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.  

Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun koulutuksen järjestäjän (ammatillinen oppilaitos tai lukio) valvontavastuu alkaa. Jos oppivelvollinen ei aloita koulutuksessa, koulutuksen järjestäjän velvollisuus on ilmoittaa henkilön tiedot tämän asuinkunnalle ja huoltajalle. Tällä varmistetaan, että oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa putoa tukiverkon ulkopuolelle. Mikäli kunnalle tehdään ilmoitus oppivelvollisesta, asuinkunnan tulee ohjata henkilö soveltuvaan koulutukseen.

1.8.2021 astuu voimaan laki oppivelvollisuudesta

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset. Oppivelvollisuus alkaa, kun lapsi täyttää 7 vuotta, ja päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisella on velvollisuus hakea perusopetuksen päättymisen jälkeen toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot. Oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa

Maksuton toisen asteen koulutus koskee ensimmäisen kerran nuoria, jotka päättävät perusopetuksen tänä keväänä (vuonna 2005 syntyneet), ja laajenee ikäluokka kerrallaan. Maksuttomuus kestää siihen saakka, kun opiskelija suorittaa toisen asteen tutkinnon tai sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

Katso Sedun koko yhteishakutarjonta

Haku VALMAan 23.2. - 23.3.2021 - Sedussa Seinäjoelle, Kurikassa, Lapualla ja Ähtärissä