Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
14.12.2020

Yhtymävaltuusto valitsi Pasi Artikaisen Sedun johtoon yksimielisesti

PasiArtikainen_14.12.2020_440x480.jpg Pasi Artikainen - vastavalittu kuntayhtymän johtaja

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 14.12.2020 yksimielisesti Sedun johtaja, rehtorin virkaan 1.8.2021 alkaen Pasi Artikaisen. Kokouksessa valtuustolle esittäytyivät molemmat henkilöarvioinnissa olleet hakijat Riikka-Maria Yli-Suomu ja Pasi Artikainen. Valtuutetut saivat myös esittää hakijoille kysymyksiä.

Yhtymävaltuusto hyväksyi Sedun strategian vuosille 2021 – 2025. Sedun strategiassa Sedu – osaamisen edelläkävijä painotetaan uudistumista ja vastuullisuutta.

Sedun missio eli perustehtävä: Sedu kouluttaa ammattiosaajia jatkuvan oppimisen mukaisesti sekä kehittää alueensa työ- ja elinkeinoelämää.
Sedun arvoina pysyvät asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja asiantuntijuus mutta arvojen sisältö on suunnattu eri tavalla.
Visio: Sedu - Vastuullinen osaamisen edelläkävijä
Sedun strategiset kärjet: Vastuullinen Sedu ja Uudistuva Sedu

Strategisten toimintaohjelmien laadinta sekä vuoden 2021 täsmennettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely aloitetaan yhtymävaltuuston päätöksen jälkeen tammikuussa 2021. Tässä yhteydessä määritellään myös strategisiin toimintaohjelmiin sisältyvät mittarit sekä nimetään strategiset ohjausryhmät.

Yhtymävaltuusto hyväksyi Sedun vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuoden 2021 talousarviossa kuntayhtymän tuloslaskelman mukaiset toiminnan kokonaistuotot ovat 52 935 300 € (v. 2020 51 157 000 €) ja kokonaiskulut 51 164 800 € (v. 2020 51 748 000 €). Toimintakate on täten 1 770 500 € (v. 2020 - 591 000 €).

Tekninen johtaja Matti Yli-Lahti esitteli suunnitelman Sedun Seinäjoen kolmen kampuksen korjaus- ja uudisrakennushankkeen suunnittelun ja aikataulujen muutoksista sekä kokonaiskustannuksista.
Törnäväntie 24 4/2021 - 6/2022 kustannusarvio 11,5 Meur
Kirkkokatu 10 8/2021 - 5/2023 kustannusarvio 25,63 Meur

Kokonaiskustannuksiin 45,51 Meur sisältyy jo valmistuneiden muutostöiden kustannukset: Törnäväntiellä Törnävä-salin muuttaminen sähkö- ja automaatioalan tiloiksi sekä Rastaantaipaleen korjaus- ja uudisrakennushankkeet.