Takaisin

EVERYTHING DiSC® Rakentava konflikti- profiili- tilannejohtaminen ja parempi itsetuntemus

Esimiestyö ja johtaminen

Seinäjoki
Jatkuva haku
Yrityskoulutus

Kenelle

EVERYTHING DiSC® Rakentava konflikti -profiili on tarkoitettu työyhteisöille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja johtaa tilanteen positiiviseen lopputulokseen.

Mitä saat

EVERYTHING DiSC® Rakentava konflikti -profiili kuvaa erilaisia toimintatapoja ja selviytymiskeinoja konfliktitilanteista. Eri tyylisten ihmisten kanssa on erilaisia konfliktitilanteita. Saat työkaluja, joiden avulla opit tunnistamaan tuhoavat ja rakentavat konfliktit ja valjastamaan ristiriidat tuottoisaksi yhteistyöksi. Rakentava keskustelu tuo uusia näkökulmia yhteistyöhön.
• Vaistomaisten ajatusten tunnistaminen ja reaktioiden uudelleen muotoilu.
• Vaistomaisten ajatusten uudelleen muotoilu ja rakentavan reaktion valitseminen.

Hakeutuminen

Profiili perustuu verkossa toteutettavaan itsearviointiin ja se käydään kanssasi läpi henkilökohtaisesti (1,5-2h). Vaihtoehtoisesti, jos kyseessä on organisaatiokohtainen ryhmä, käydään profiilit läpi neljän tunnin ryhmävalmennuksena. Valmennus toteutetaan yhteisesti sovittuna ajankohtana Teamsin, Sedun tai yrityksen omissa tiloissa. Matkakustannukset Seinäjoen ulkopuolelle lisätään hintaan.

Koulutuksen hinta 325 € Sedun tutkinto-opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille, muille 360 € (sis.alv 24%).


• Oman toimintatavan tiedostaminen ja ymmärtäminen
• Henkilökohtainen konfliktityyli
• Kehityskohteet
o Opit kuuntelemaan ja asettumaan toisen saappaisiin
o Myötätuntoinen asenna muita kohtaan
o Uskallat olla eri mieltä ja tuoda uusia näkökulmia

DiSC® on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Se perustuu psykologi William Marstonin teoriaan ja sitä käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. DiSC®-mallin suosio perustuu sen helppoon ja nopeaan omaksuttavuuteen.
Mallissa havainnollistetaan ihmisten käyttäytymistä neljän perustoimintatavan avulla, joita kuvataan kirjaimilla D (hallitseva), I (vaikuttava), S (vakaa) ja C (tunnontarkka). Analyysi tehdään verkkokyselynä, johon on rakennettu luotettava validointi suomen kieleen ja kulttuuriin. Se perustuu adaptiivisen testaukseen, jossa osioiden valinta mukautuu yksilön edellisten vastausten mukaan. DiSC®-profiilien luotettavuus on tutkitusti erittäin korkea ja menetelmää hyödynnetään maailmanlaajuisesti.
Ennen konfliktiprofiilia suositellaan EVERYTHING DiSC® työyhteisöprofiilin tekemistä.

Koulutuksen kesto 2,5 -5 h ryhmän koosta riippuen.

325 €

Lisätietoja

Satu-Maarit Sivula p. 040 5399 968, satu-maarit.sivula(at)sedu.fi

Minna Sainio p. 040 8680 631, minna.sainio(at)sedu.fi

Jaa sivu: